Εύκαμπτη Digital Ουρητηροσκοπική Laser Λιθοτριψία

Η αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού (πέτρα στο νεφρό) γίνεται με την χρήση των σύγχρονων εύκαμπτων  digital ουρητηροσκοπίων χωρίς τομή και αιμορραγία. Υπό άμεση όραση με την χρήση ενός ιδιαίτερα λεπτού εργαλείου και την χρήση υψηλής ανάλυσης κάμερας ο σύγχρονος Ενδοουρολόγος προσεγγίζει τον λίθο χωρίς τομή αναίμακτα δια της ουροδόχου κύστης. Λίθοι έως 2 εκατοστά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την χρήση του High Power Laser χωρίς την ανάγκη συμπληρωματικής επέμβασης.

Πλέον ωστόσο και λίθοι μεγαλύτεροι από 2 εκατοστά αν είναι μαλακοί σε σύσταση μπορούν και αυτοί να αντιμετωπιστούν με την εύκαμπτη digital Ουρητησκοπική λιθοτριψία. Εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι ο σύγχρονος εξειδικευμένος στην λιθίαση του ουροποιητικού (πέτρα στα νεφρά) Ενδοουρολόγος έχει προεγχειρητικά ,με βάση την χαρτογράφηση της λιθίασης του ασθενή από την αξονική τομογραφία που έχει πραγματοποιηθεί , αποφασίσει την καλύτερη τεχνική για να καταστήσει τον ασθενή ελεύθερο λιθίασης και να τον απαλλάξει με μια συνεδρία από την πέτρα στα νεφρά.

Η πέτρα εν συνεχεία κατακερματίζεται με την χρήση του High Power Laser όπου ο στόχος είναι ο λίθος να γίνει σκόνη. Ο σύγχρονος εξειδικευμένος Ενδοουρολόγος είναι άριστος γνώσης της χρήσης του Laser που ανάλογα με την σύσταση ( σκληρή-μαλακή πέτρα ουρητήρα), την θέση και το μέγεθος του λίθου εναλλάσσει τις ρυθμίσεις του Laser ώστε να πετύχει, είτε Dusting (Κονιορτοποίηση ), είτε Fragmentation ( Συγκριματοποίηση), είτε Pop Corn (Τεχνική ταυτόχρονης κονιορτοποίησης και Συγκριματοποίησης ) των λίθων με τελικό στόχο ο ασθενής να απαλλαγεί πλήρως από το λιθιασικό φορτίο.

Το εργαλείο είναι ατραυματικό διαστάσεων λίγων χιλιοστών, ενώ ο ενδοουρολόγος με την χρήση του Laser καθιστά τον ασθενή ελεύθερο λιθίασης με διαφύλαξη του ουρητήρα και του νεφρού του ασθενή.

Ο ασθενής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να λάβει εξιτήριο το ίδιο βράδυ και να επιστρέψει στην εργασία του άμεσα 

Ο στόχος είναι κατά την επέμβαση αυτή ο κατακερματισμός του λίθου, η διαφύλαξη του ουροποιητικού και  λήψη δείγματος λίθου για χημική ανάλυση αυτού και περαιτέρω εξειδικευμένη αντιμετώπιση από την ομάδα της λιθίασης με βάση την σύσταση αυτού. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την Ημιάκαμπτη Laser Ουρητηρολιθοτριψία από τον σύγχρονο ενδοουρολόγο που έχει προηγουμένως κάνει μια πλήρη χαρτογράφηση της λιθίασης του ασθενή δημιουργώντας το ιδανικό πλάνο ανά περίπτωση δίνοντας οριστική και ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της λιθίασης του ασθενή.

Εύκαμπτη Video Digital Laser Νεφρολιθοτριψία για την αντιμετώπιση ευμεγέθους λίθου του νεφρού.