Διουρηθρική Laser Κυστεολιθοτριψία

Η αντιμετώπιση των λίθων της ουροδόχου κύστης ( του σάκου που συλλέγει τα ούρα πριν ουρήσουμε) γίνεται με την χρήση της διουρηθρικής κυστεολιθοτριψίας με την χρήση του High Power Laser.Δια της ουρήθρας με ειδικό ατραυματικό εργαλείο υπό άμεση όραση ο Ενδοουρολόγος προσεγγίζει τον λίθο ατραυματικά και τον κονιορτοποιεί με την χρήση του Laser. Τα συγκρίματα βγαίνουν άμεσα από το εργαλείο ώστε ο ασθενής μετεγχειρητικά να μην ταλαιπωρείται με την ούρηση λίθων

Ο σύγχρονος εξειδικευμένος Ενδοουρολόγος είναι άριστος γνώσης της χρήσης του Laser που ανάλογα με την σύσταση ( σκληρή-μαλακή πέτρα ουρητήρα), την θέση και το μέγεθος του λίθου εναλλάσσει τις ρυθμίσεις του Laser ώστε να πετύχει, είτε Dusting (Κονιορτοποίηση ), είτε Fragmentation ( Συγκριματοποίηση), είτε Pop Corn (Τεχνική ταυτόχρονης κονιορτοποίησης και Συγκριματοποίησης ) των λίθων με τελικό στόχο ο ασθενής να απαλλαγεί πλήρως από το λιθιασικό φορτίο.

Εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι ο σύγχρονος εξειδικευμένος στην λιθίαση του ουροποιητικού (πέτρα στα νεφρά) Ενδοουρολόγος έχει προεγχειρητικά ,με βάση την χαρτογράφηση της λιθίασης του ασθενή από την αξονική τομογραφία που έχει πραγματοποιηθεί , αποφασίσει την καλύτερη τεχνική για να καταστήσει τον ασθενή ελεύθερο λιθίασης και να τον απαλλάξει με μια συνεδρία.

Ο ασθενής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να λάβει εξιτήριο το ίδιο βράδι και να επιστρέψει άμεσα στην εργασία του.

Ο στόχος είναι κατά την επέμβαση αυτή ο κατακερματισμός του λίθου, η διαφύλαξη του ουροποιητικού και  λήψη δείγματος λίθου για χημική ανάλυση αυτού και περαιτέρω εξειδικευμένη αντιμετώπιση από την ομάδα της λιθίασης με βάση την σύσταση αυτού. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πέτρα στην ουροδόχο κύστη συνήθως συνυπάρχει με υπερπλασία προστάτη, δηλαδή την διόγκωση που προκαλεί απόφραξη και είναι υπεύθυνη για την συμπτωματολογία της ούρησης αλλά και για την λιθίαση.Με την διουρηθρική τεχνική ο σύγχρονος ενδοουρολόγος μπορεί ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει την πέτρα με την χρήση του Laser αλλά και την υπερπλασία πραγματοποιώντας διουρηθρική προστατεκτομή, είτε με την μέθοδο TURis, είτε με την μέθοδο HOLEP (High Power Laser), δίνοντας οριστική λύση και στα δυο προβλήματα του ασθενή και στην λιθίαση και στην υπερπλασία του προστάτη με μία επέμβαση.