Η ενδοσκοπική χειρουργική αφορά την διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων δια μέσου των φυσιολογικών οπών του σώματος. Στην Ουρολογία η ενδοσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση σημαντικού αριθμού παθήσεων και παθολογικών καταστάσεων. 

 

Η μονάδα ενδοσκοπικής χειρουργικής ουρολογίας του κέντρου μας απαρτίζεται από ουρολόγους που έχουν εξειδικευθεί σε μερικά από τα πιο σημαντικά κέντρα του εξωτερικού, διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση που λίγοι διαθέτουν στον Ελλαδικό χώρο και εφαρμόζουν την ενδοσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση της 

 

 • Λιθίασης ουροποιητικού συστήματος. Στο κέντρο μας έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλων των βαθμών δυσκολίας περιστατικά λιθίασης διότι οι ουρολόγοι της μονάδας είναι σε θέση να εφαρμόσουν όλο το φάσμα των ενδοουρολογικών τεχνικών αντιμετώπισης της λιθίασης όπως: 
  • Ημιάκαμπτη ουρητηρολιθοτριψία για την αντιμετώπιση της λιθίασης του ουρητήρα
  • Εύκαμπτη νεφρολιθοτριψία για την αντιμετώπιση της λιθίασης της νεφρικής πυέλου και των νεφρικών καλύκων
  • Διαδιερμική και mini διαδερμική νεφρολιθοτριψία για την αντιμετώπιση ευμεγέθων λίθων του νεφρού

 

 • Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη. Στο κέντρο μας είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη διότι εφαρμόζουμε  το σύνολο των τεχνικών αντιμετώπισης της πάθησης που είναι σήμερα διαθέσιμοι και που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μεθόδους:
  • TURIS
  • Green Light Laser
  • HOLEP 
  • REZUM 
  • Λαπαροσκοπική αδενωματεκτομή

 

Η επιλογή της κάθε τεχνικής βασίζεται στα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών της (guidelines) στις επιτροπές και ομάδες εργασίας της οποίας συμμετέχουν και μέλη της ομάδας.