Ημιάκαμπτη Ουρητηροσκοπική Laser Λιθοτριψία

Η αντιμετώπιση των λίθων του ουρητήρα (πέτρα στον σωλήνα που κατεβάζει τα ούρα από το νεφρό) γίνεται με την χρήση των σύγχρονων ουρητηροσκοπίων χωρίς τομή και αιμορραγία. Υπό άμεση όραση με την χρήση ενός ιδιαίτερα λεπτού εργαλείου και την χρήση υψηλής ανάλυσης κάμερας ο σύγχρονος Ενδοουρολόγος προσεγγίζει τον λίθο χωρίς τομή αναίμακτα δια της ουροδόχου κύστης.

Η πέτρα εν συνεχεία κατακερματίζεται με την χρήση του High Power Laser όπου ο στόχος είναι ο λίθος να γίνει σκόνη. Ο σύγχρονος εξειδικευμένος Ενδοουρολόγος είναι άριστος γνώσης της χρήσης του Laser που ανάλογα με την σύσταση ( σκληρή-μαλακή πέτρα ουρητήρα), την θέση και το μέγεθος του λίθου εναλλάσσει τις ρυθμίσεις του Laser ώστε να πετύχει, είτε Dusting (Κονιορτοποίηση ), είτε Fragmentation ( Συγκριματοποίηση), είτε Pop Corn (Τεχνική ταυτόχρονης κονιορτοποίησης και Συγκριματοποίησης ) των λίθων με τελικό στόχο ο ασθενής να απαλλαγεί πλήρως από το λιθιασικό φορτίο.

Το εργαλείο είναι ατραυματικό διαστάσεων λίγων χιλιοστών, ενώ ο ενδοουρολόγος με την χρήση του Laser καθιστά τον ασθενή ελεύθερο λιθίασης με διαφύλαξη του ουρητήρα και του ουροποιητικού του ασθενή.

Ο ασθενής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να λάβει εξιτήριο το ίδιο βράδυ και να επιστρέψει στην εργασία του άμεσα 

Ο στόχος είναι κατά την επέμβαση αυτή ο κατακερματισμός του λίθου, η διαφύλαξη του ουροποιητικού και  λήψη δείγματος λίθου για χημική ανάλυση αυτού και περαιτέρω εξειδικευμένη αντιμετώπιση από την ομάδα της λιθίασης με βάση την σύσταση αυτού. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την Ημιάκαμπτη Laser Ουρητηρολιθοτριψία από τον σύγχρονο ενδοουρολόγο που έχει προηγουμένως κάνει μια πλήρη χαρτογράφηση της λιθίασης του ασθενή δημιουργώντας το ιδανικό πλάνο ανά περίπτωση δίνοντας οριστική και ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της λιθίασης του ασθενή.

Laser λιθοτριψία σε πακτωμένο λίθο του ουρητήρα.