Ιατρείο Ουρολογικής Ογκολογίας & Οργάνωσης Ογκολογικού Συμβουλίου

Υπεύθυνος Ιατρείου:

Ν. Γρίβας

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη 09:00- 14:00

Το Ιατρείο Γενικής Ογκολογικής Ουρολογίας επικεντρώνεται στην διαγνωστική προσέγγιση και στον θεραπευτικό προγραμματισμό των ασθενών που εμφανίζουν ογκολογικές  παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος.

Αναγνωρίζοντας επίσης την αναγκαιότητα για την πολυτροπική προσέγγιση  των ογκολογικών ουρολογικών ασθενών, το συγκεκριμένο ιατρείο και ο κ Γρίβας είναι υπεύθυνος για το ογκολογικό πρόγραμμα και σκέλος του Central Urology μέσω της σύστασης των ογκολογικών συμβουλίων με τους ειδικούς συνεργάτες του κέντρου  την Φιλίππου Γ. ειδική Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγο και τον κ. Κ Σακελλαρίου ειδικό Ογκολόγο Παθολόγο.

Στα πλαίσια δε της ολοκληρωμένης φροντίδας των ογκολογικών μας ασθενών, διατηρούμε επιστημονική συνεργασία με ψυχιάτρους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές και άλλους συναδέλφους.