Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη

Με τον όρο  καλοήθης υπερπλασία του προστάτη εννοούμε την προοδευτική αύξηση του μεγέθους του προστάτη που παρατηρείται με την πρόοδο της ηλικίας στον άνδρα. Αναμένεται ότι πάνω από τους μισούς άνδρες θα εμφανίσουν συμπτώματα και προβλήματα που σχετίζονται με την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη κάποια στιγμή στην ζωή τους.

Η αντιμετώπιση της καλοήθης υπερπλασίας του προστάτη ποικίλλει ανάλογα το στάδιο και της σοβαρότητα της πάθησης και μπορεί να είναι από μια απλή συντηρητική μέθοδο  με αλλαγή του τρόπου ζωής και συμπεριφοράς, σε φαρμακευτική αγωγή μα φάρμακα που διευκολύνουν την ούρηση ή και μικραίνουν το μέγεθος του προστάτη.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί το τελευταίο στάδιο θεραπευτικής προσέγγισης του ασθενούς με υπερπλασία του προστάτη όταν η φαρμακευτική θεραπεία αδυνατεί να δώσει λύση στα έντονα συμπτώματα του ασθενούς.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι για την χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη οι κυριότερες των οποίων είναι οι:

 

  • TURIS
  • Green Light Laser
  • HOLEP 
  • REZUM 
  • Λαπαροσκοπική αδενωματεκτομή

Κάθε τεχνική έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένους ασθενείς. Αυτό προκύπτει από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της κάθε μεθόδου και αυτό επιτάσσουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε το σύνολο των τεχνικών αυτών και η επιλογή της κάθε τεχνικής γίνεται με προκαθορισμένα βασισμένα σε επίσημες κατευθηντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Η λαπαροσκοπική αδενωματεκτομή είναι η μέθοδος αντιμετώπισης της υπερπλασίας του προστάτου με την λαπαροσκοπική τεχνική και εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις των μεγάλων και πιο δύσκολων περιπτώσεις αδενωμάτων.

Η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής τεχνολογίας με την υψηλής ανάλυση 3σδιάστατη όραση, επιτρέπει την αφαίρεση ολόκληρου το αδενώματος, ακόμα και σε πολύ απαιτητικά περιστατικά, προσφέροντας μέγιστη και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο ενώ συγχρόνως επιτρέπει τον ενδελεχή έλεγχο όλων των μικρών και μεγάλων αγγείων μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο απώλειας αίματος και αιμορραγίας.

Η εφαρμογή δε της εξωπεριτοναικής τεχνικής κατά την οποία το χειρουργείο εκτελείται εκτός “κοιλιακής (περιτοναικής) χώρας”, επιτρέπει επίσης την γρήγορη ανάρρωση, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εντερικών κακώσεων ενώ σε αντίθεση με τις διουρηθρικές τεχνικές αποφεύγεται η μεγάλης διάρκειας και πίεσης χειρισμών επί της ουρήθρας συντελώντας έτσι στην μείωση του κινδύνου δυνητικά αρνητικών επιπλοκών που μπορεί να παρατηρηθούν στα μεγάλα αδενώματα όπως πχ το στένωμα ουρήθρας και η ακράτεια ούρων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής μεθόδου αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη είναι ότι επιτρέπει την “ριζική” αφαίρεση του αδενώματος ακόμα και των μεγαλύτερων μεγέθων, διατηρώντας σε πολλές περιπτώσεις την ορθόδρομη εκπσπερμάτιση, με μικρή απώλεια αίματος και αποφεύγοντας όλες τις πιθανές επιπλοκές των διουρηθρικών μεθόδων όπως τηνHOLEP που είναι τα στενώματα ουρήθρας και η ακράτεια ούρων.

Τέλος, η εφαρμογή της διπολικής ενέργειας προσφέροντας σημειακή εστίαση της ενέργειας μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των αγγειονευρωδών δεματίων -των νεύρων δηλαδή που καθορίζουν την λειτουργία της στύσης από την διασπορά της ενέργειας.

Στο κέντρο μας διαθέτουμε μια από τις μεγαλύτερες σειρές λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης της υπερπλασίας προστάτου στην Ελλάδα και μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα μεγάλων αδενωμάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αδενώματος μεγέθους 340 γρ που έχουμε δημοσιοποιήσει με σχετικό video.

Ένας τυπικός ασθενής που υποβάλλεται στο κέντρο μας σε λαπαροσκοπική αδενωματεκτομή, δεν μεταγγίζεται, εξέρχεται 2 ημέρες μετά την επέμβαση με καθετήρα,  χωρίς παυσίπονα και αναμένεται να έχει λειτουργικά αποτελέσματα  ανάλογα με αυτά των ασθενών που υποβάλλονται στην ίδια επέμβαση στα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού με βάση τα δημοσιευμένα τους αποτελέσματα.

 

Σύνδρομο απόφραξης πυελοουρητηρικής συμβολής οφειλόμενη σε έκτοπη νεφρική αρτηρία. Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική και πρόσθια μετάθεση του ουρητήρα.