Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης

 

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι το δεύτερο πιο συχνό νεόπλασμα του ουροποιογεννητικού συστήματος με αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα στους άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Πιο συχνά εμφανίζεται ως επιφανειακός όπου ο καρκίνος περιορίζεται στο επιφανειακό στρώμα του τοιχώματος της κύστης ενώ η διηθητική μορφή της νόσου αποτελεί την πιο απειλητική μορφή, επειδή έχει προχωρήσει σε πιο βαθιά στρώματα (μυϊκό χιτώνα) της ουροδόχου κύστης με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο μεταστάσεων. Παράγοντες κινδύνου εμφάνισής τη νόσου είναι το κάπνισμα (2.5 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος), η προχωρημένη ηλικία (>65), η έκθεση σε χημικές ουσίες (βιομηχανικά ελαστικά, βαφές), η χημειοθεραπεία με φάρμακα όπως η κυκλοφωσφαμίδη καθώς και η ακτινοβολία στην περιοχή της πυέλου. Το πιο συχνό σύμπτωμα εμφάνισης της νόσου είναι η αιματουρία η οποία μπορεί να μην είναι συνεχής αλλά να εμφανίζεται κατά διαστήματα. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι η επώδυνη ούρηση, η συχνουρία, η επιτακτική ούρηση ενώ σε προχωρημένα στάδια μπορεί να εμφανιστεί αδυναμία και απώλεια βάρους. Για τη διάγνωση της νόσου χρησιμοποιείται η γενική εξέταση ούρων, η κυστεοσκόπηση, η κυτταρολογική εξέταση ούρων και η αξονική τομογραφία-πυελογραφία.

            Η θεραπεία των επιφανειακών όγκων γίνεται με τη διουρηθρική αφαίρεση του όγκου με απευθείας όραση μέσω της ουρήθρας με ειδικό εργαλείο κατά την οποία αφαιρείται όλος ο όγκος μέχρι την βάση του. Η βιοψία θα δείξει το βάθος (στάδιο) εξάπλωσής της νόσου. Σε όγκους σταδίου Τ1 (διήθηση του χορίου) συμπληρωματικά μπορεί να χρειαστεί ενδοκυστική χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Αυτές οι ενδοκυστικές εγχύσεις γίνονται περιοδικά με τη χρήση ενός λεπτού ουροκαθετήρα μέσω του οποίου εγχέεται το φάρμακο μέσα στην κύστη. Η θεραπεία του διηθητικού καρκίνου είναι η ριζική κυστεκτομή κατά την οποία αφαιρείται ολόκληρη η ουροδόχος κύστη και ο προστάτης με τις σπερματοδόχους κύστεις στον άντρα, ενώ στις γυναίκες γίνεται αφαίρεση της μήτρας, των εξαρτημάτων και τμήματος του κόλπου. Η επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά-με λαπαροσκοπική υποβοήθηση. Η εκτροπή των ούρων γίνεται είτε με την έξοδό τους από το δέρμα (με σακουλάκι στομίας) είτε με τη δημιουργία νέας κύστης από τμήμα λεπτού εντέρου που λειτουργεί ως νέο-κύστη. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές εκτροπής  και ο ασθενή είναι αυτός που θα πρέπει να συν-αποφασίσει με τον γιατρό του την πιο κατάλληλη. Συχνά εφαρμόζεται χημειοθεραπεία πριν από το χειρουργείο. Σε αρρώστους που δεν τους επιτρέπει η γενική τους κατάσταση να υποβληθούν σε κυστεκτομή μπορεί να εφαρμοστεί χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοβολία. Σε ασθενείς με μεταστάσεις εφαρμόζεται χημειοθεραπεία.

Η λαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομή είναι η επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση τους μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης και έγκειται στην αφαίρεση στον άνδρα της ουροδόχου κύστης και του προστάτη ενώ στις γυναίκες περιλαμβάνει την αφαίρεση της ουροδόχου κύστης, της μήτρας, των ωοθηκών και του πρόσθιου τοιχώματος του κόλπου. Διενεργείται επίσης χειρουργικός καθαρισμός των λεμφαδένων της ποέλου. Τελευταίος, σημαντικός χρόνος της επέμβασης είναι η λεγόμενη εκτροπή των ούρων δηλαδή η δημιουργία ενός νέου “δρόμου” για την έξοδο των ούρων από το σώμα του ασθενούς. Η εκτροπή των ούρων μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους όπως για παράδειγμα δημιουργώντας μια ορθότοπη νεοκύστη, δηλαδή μια καινούργια ουροδόχο κύστη χρησιμοποιώντας έντερο και η οποία καταλήγει στην φυσιολογική ουρήθρα του ασθενούς με τέτοιο τρόπο ώστε ο ασθενής να αποβάλει τα ούρα από τον φυσιολογικό δρόμο είτε δημιουργώντας τη λεγόμενη ετερότοπη εκτροπή με τη χρήση εντέρου που καταλήγει στην κοιλιά του ασθενούς απ όπου και αποβάλλονται τα ούρα.

Το κέντρο μας είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που πραγματοποιεί την ριζική κυστεκτομή με την λαπαροσκοπική μέθοδο εφαρμόζοντας το σύνολο των τεχνικών εκτροπής ούρων. Χρησιμοποιώντας μικρές οπές στο δέρμα του ασθενούς εισέρχονται οι λαπαροσκοπική κάμερα και τα ειδικά σχεδιασμένα χειρουργικά εργαλεία μέσω των οποίων πραγματοποιείται η επέμβαση.

Υπάρχουν ξεκάθαρα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής τεχνικής έναντι της ανοιχτής που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Μικρότερη απώλεια αίματος
  • Ταχύτερη επαναφορά στις φυσιολογικές δραστηριότητες
  • Μικρότερος κίνδυνος διαπύησης χειρουργικού τραύματος
  • Μικρότερος κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης

 

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουρικής έχει αρνητική επίπτωση στα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα της

 

Τα πλεονεκτήματα αυτά,  κοινά με των υπολοίπων λαπαραοσκοπικών επεμβάσεων  είναι ιδιαίτερα εμφανή στην ριζική κυστεκτομή διότι η επέμβαση αυτή όταν πραγματοποιείται με την κλασική ανοιχτή μέθοδο χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετικά μεγάλη μέση τομή και στις περισσότερες των περιπτώσεων από μια  σημαντική απώλεια αίματος που και τα δύο αποφεύγονται όταν η επέμβαση αυτή πραγματοποιηθεί με την λαπαροσκοπική μέθοδο. Η λαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομή είναι μια επέμβαση εξαιρετικά μεγάλης δυσκολίας που απαιτεί μεγάλη λαπαροσκοπική εμπειρία καθώς και ένα νοσοκομειακό περιβάλλον που να μπορεί να υποστηρίξει την συγκεκριμένη επέμβαση όπως είναι αυτό που διαθέτουμε στην κλινικής μας  στον Λευκό Σταυρό.

 

Ένας τυπικός ασθενής που υποβάλλεται στο κέντρο μας σε λαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομή, δεν μεταγγίζεται, εξέρχεται 3 με 5 ημέρες μετά την  επέμβαση χωρίς παυσίπονα και αναμένεται να έχει ογκολογικά (αρνητικά χειρουργικά όρια) και λειτουργικά αποτελέσματα  ανάλογα με αυτά των ασθενών που υποβάλλονται στην ίδια επέμβαση στα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού με βάση τα δημοσιευμένα τους αποτελέσματα.

Λαπαροσκοπική Ριζική Κυστεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Η τεχνική μας