Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση καρκίνου του νεφρού

Ο καρκίνος του νεφρού ή νεφροκυτταρικό καρκίνωμα αναλογεί στο 2% των κακοήθων όγκων ενώ είναι η τρίτος συχνότερος καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος. Είναι πιο συχνός στους άντρες και εμφανίζεται κυρίως στην έκτη και έβδομη δεκαετία της ζωής. Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της νόσου είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η μη ελεγχόμενη υπέρταση, η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος-ζωικού λίπους το θετικό οικογενειακό ιστορικό και η αιμοκάθαρση. Στην εποχή μας η διάγνωση του καρκίνου του νεφρού γίνεται συνήθως τυχαία πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, στα πλαίσια διενέργειας ενός υπερήχου, μιας αξονικής ή μιας μαγνητικής τομογραφίας. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: αιματουρία, πόνος, απώλεια βάρους, καταβολή ή ανεξήγητος πυρετός. Η τελική διάγνωση γίνεται με το υπέρηχογράφημα, την αξονική και την μαγνητική τομογραφία. Βιοψία της μάζας γίνεται μόνο σε επιλεγμένες καταστάσεις αμφίβολων περιστατικών, σε ασθενείς με μονήρη νεφρό ή στους ασθενείς στους οποίους ο όγκος απλά παρακολουθείται. Η βιοψία γίνεται με τη βοήθεια υπερηχογράφου ή πιο συχνά αξονικού τομογράφου.

            Η θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς καθώς και από το μέγεθος και την επέκταση του όγκου που καθορίζουν και το στάδιο της νόσου. Η χειρουργική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής για τον εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού ενώ εφαρμόζεται και σε επιλεγμένους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού. Η επέμβαση μπορεί να αφορά στην αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού δηλαδή τη ριζική νεφρεκτομή ή  την αφαίρεση μόνο του όγκου (μερική νεφρεκτομή) που μπορούν να γίνουν ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά-με λαπαροσκοπική υποβοήθηση. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζονται με μερική νεφρεκτομή, ειδικά όσοι έχουν όγκους ≤ 4 cm. Σε ασθενείς με μεταστάσεις εφαρμόζεται μοριακά στοχευμένη θεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μέθοδο εκλογής στην πραγματοποίηση της μερικής νεφρεκτομής. Με την λαπαροσκοπική μέθοδο, η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών στο δέρμα του ασθενούς, μέσα από τις οποίες εισέρχονται ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και μια ειδική κάμερα για την επισκόπηση του χειρουργικού πεδίου και την πραγματοποίηση της επέμβασης. Στην κοιλιά του ασθενούς εισέρχεται αέριο για την δημιουργία του πνευμοπεριτοναίου, και την δημιουργία του ανατομικού χώρου που απαιτείται για την επίτευξη της επέμβασης. Τα οφέλη της εφαρμογής της λαπαροσκοπικής τεχνικής στην πραγματοποίηση της μερικής νεφρεκτομής είναι όλα αυτά που αναφέρονται ως οφέλη της εφαρμογής της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής δηλαδή

 • Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Ταχύτερη επαναφορά στις φυσιολογικές δραστηριότητες
 • Μικρότερος κίνδυνος διαπύησης χειρουργικού τραύματος
 • Μικρότερος κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης

Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή: η χειρουργική επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση του όγκου με διατήρηση του οργάνου

Με τον όρο μερική νεφρεκτομή, εννοούμε την χειρουργική τεχνική που εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις καρκίνου του νεφρού κατά την οποία αφαιρείται μονάχα το τμήμα του νεφρού που πάσχει, ενώ διατηρείται το υπόλοιπο φυσιολογικό όργανο. Σκοπός της μερικής νεφρεκτομής είναι η διαφύλαξη όσο περισσότερο δυνατόν νεφρικού παρεγχύματος με απώτερο σκοπό τον όσο δυνατόν λιγότερο επηρεασμό της συνολικής νεφρικής λειτουργίας.  Η μερική νεφρεκτομή αρχικά περιεγράφηκε πριν 125 χρόνια περίπου. Αρχικά η μερική νεφρεκτομή χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση καλοηθών καταστάσεων του νεφρού όπως σε περιπτώσεις  λοίμωξης, λιθίασης, και  τραύματος. Τα τελευταία χρόνια η μερική νεφρεκτομή έχει βρει εφαρμογή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού. Στον καρκίνο του νεφρού, η μερική νεφρεκτομή είναι η τεχνική κατά την οποία επιχειρείται η αφαίρεση μονάχα του όγκου με την διατήρηση του υπόλοιπου νεφρικού παρεγχύματος. Πρόκειται δηλαδή για μια τεχνική διατήρησης του οργάνου, του νεφρού, με αφαίρεση μονάχα του τμήματος που νοσεί. Είναι λογικό και αναμενόμενο, να προτιμάται γενικότερα η διατήρηση του νεφρού και η αφαίρεση μονάχα του τμήματος που πάσχει διότι το νεφρό επιτελεί σημαντικές για τον οργανισμό λειτουργίες. Η μερική νεφρεκτομή όμως για να μπορέσει να επιτευχθεί θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προυποθέσεις που σχετίζονται με την θέση και το μέγεθος του όγκου.

Οι ενδείξεις μερικής νεφρεκτομής μπορούν να διαχωριστούν σε απόλυτες, σχετικές, και εκλεκτικές. Απόλυτη ένδειξη για μερική νεφρεκτομή είναι η εμφάνιση καρκίνου σε μονήρη νεφρό, οι η εμφάνιση αμφοτερόπλευρα καρκίνων και στους δύο νεφρούς. Σχετικές ενδείξεις για μερική νεφρεκτομή είναι η εμφάνιση νεφρικού καρκίνου σε ασθενείς με συνυπάρχουσες παθήσεις οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την νεφρική λειτουργία στο μέλλον. Τέτοιες παθήσεις περιλαμβάνουν τον σακχαρώδη διαβήτη, την αρτηριακή υπέρταση κα. Μία άλλη περίπτωση σχετικών ενδείξεων για μερική νεφρεκτομή είναι κάποια γενετικά σύνδρομα η ώρα τα οποία χαρακτηρίζονται από πολυεστιακούς νεφρικούς καρκίνους. Εκλεκτική μερική νεφρεκτομή ονομάζεται η μερική νεφρεκτομή που πραγματοποιείται σε ένα ασθενή ο οποίος δεν έχει τους παράγοντες κινδύνου που αναφέραμε προηγουμένως και ο οποίος έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία και έναν φυσιολογικό ετερόπλευρο νεφρό σε απεικονιστικό έλεγχο. Αρχικώς η μερική νεφρεκτομή αποτελούσε επέμβαση εκλογής για όγκους μικρότερος των τεσσάρων εκατοστών.  Σήμερα όμως με την εξέλιξη της τεχνικής και την μεγαλύτερη εμπειρία που έχει αποκτηθεί, μερική νεφρεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε όγκους μεγαλύτερων των τεσσάρων εκατοστών που αποτελούν και την κατηγορία Τ1Β. Η εξάπλωση των ενδείξεων αυτόν έχει αποδειχθεί δεν επηρεάζει τα ογκολογικά αποτελέσματα.

Το κέντρο μας διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού με έμφαση στην διατήρηση του οργάνου την λεγόμενη λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή. Δίνουμε πάντα έμφαση στην προσπάθεια διατήρησης του οργάνου και στην σωστή ενημέρωση του ασθενούς.

Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή αποτελεί μια από τις δυσκολότερες και πιο απαιτητικές ουρολογικές επεμβάσεις. Η δυσκολία της έγκειται στο γεγονός ότι είναι μια επέμβαση ενάντια στον χρόνο δηλαδή μια επέμβαση κατά την οποία όλοι οι λαπαροσκοπικοί διεγχειριτικοί χειρισμοί θα πρέπει να γίνουν με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη ακρίβεια. Η σημασία του χρόνου έγκειται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια της επέμβασης προκειμένου να μειωθεί η απώλεια αίματος που προκύπτει κατά την αφαίρεση του όγκου από το νεφρικό παρέγχυμα, επιβάλλεται η δημιουργία συνθηκών τεχνιτής -θερμής- ισχαιμίας στο νεφρό. Πραγματοποιείται δηλαδή μια κατάσταση κατά την οποία το όργανο δεν αιματώνεται πλήρως, μια κατάσταση που ονομάζεται θερμή ισχαιμία. Έχουν γίνει πολλές επιστημονικές συζητήσεις και μελέτες για το πόσο μεγάλης διάρκειας μπορεί να είναι η συνθήκη αυτή χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του νεφρού. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τελικά δεν είναι τόσο απόλυτη η έννοια του χρόνου αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια κατάσταση που καλό είναι να μην παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να τηρηθεί λοιπόν αυτή η συνθήκη χρειάζεται μεγάλου βαθμού λαπαροσκοπική δεξιοτεχνία ώστε η επέμβαση να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. Το κέντρο μας διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες σειρές  μερικής νεφρεκτομής με την μέθοδο της λαπαροσκοπικής τεχνικής και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε κάθε περιστατικό στο οποίο ενδείκνυται η τεχνική της μερικής νεφρεκτομής. Σύμμαχος μας είναι πέρα από την εμπειρία μας, ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός της κλινικής μας με χειρουργικά εργαλεία τεχνολογίας αιχμής, όπως για παράδειγμα

  • Τα 3σδιάστατα οπτικά συστήματα με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ICG που μας επιτρέπει να επιβεαιώνουμε την διατήρηση της περιοχής του νεφρικού καρκίνου σε κατάσταση ισχαιμίας
  • Τον τελευταίας τεχνολογίας λαπαροσκοπικό ενδοσκοπικό υπέρηχο που μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίζουμε δύσκολα ανιχνεύσιμους και εντοπίσιμους όγκους του νεφρού που και τελικά τους αφαιρούμε διατηρώντας ανέπαφο το υπόλοιπο νεφρικό παρέγχυμα

Ένας τυπικός ασθενής που υποβάλλεται στο κέντρο μας σε λαπαροσκοπική επέμβαση για καρκίνο του νεφρού δεν μεταγγίζεται και εξέρχεται 2 ή 3 ημέρες μετά την επέμβαση (ανάλογα με το αν έχει υποβληθεί σε μερική ή ριζική νεφρεκτομή) χωρίς παυσίπονα και αναμένουμε να έχει ογκολογικά (αρνητικά χειρουργικά όρια) και λειτουργικά αποτελέσματα (νεφρική λειτουργία) ανάλογα με αυτά των ασθενών που υποβάλλονται στην ίδια επέμβαση στα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού με βάση τα δημοσιευμένα τους αποτελέσματα.

Ποιοι Είμαστε: Πρότυπο Κέντρο Ουρολογίας

Είμαστε μια ομάδα χειρουργών ουρολόγων  με πλούσιο κλινικό, επιστημονικό και χειρουργικό έργο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

 • μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις στην λαπαροσκοπική-ρομποτική χειρουργική και ενδοουρολογία αναγνωρισμένες από διεθνείς εταιρείες όπως η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και η Αμερικανική Ενδοουρολογική Εταιρεία σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα κέντρα του εξωτερικού όπως (Imperial College Ηνωμένου Βασιλείου, Netherland Cancer Institute Ολλανδίας, Freiburg και CarlGustav Carus Γερμανίας, Hadassah Medical Center Ισραήλ, Clinique St. Augustin Γαλλίας, Complejo Hospitalario de Pontevedra-Ισπανία)  
 • έντονο  ερευνητικό ενδιαφέρον  με άνω των 200 δημοσιεύσεων στα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά (European Urology, Journal of Urology, Journal of Endourology) και συγγράμματα (Campbell Urology) της ουρολογικής επιστήμης
 • μεγάλη χειρουργική εμπειρία έχοντας οι περισσότεροι από εμάς εργαστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας και σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού

Διατηρούμε συνεχή και ενεργή συμμετοχή στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά όργανα και επιτροπές όπως για παράδειγμα στις ομάδες εργασίας για την σύσταση των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας που αφορούν την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, του καρκίνου του προστάτη και την λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος. Το γεγονός αυτό μας  επιτρέπει να βρισκόμαστε πάντα ενημερωμένοι και η διαγνωστική και θεραπευτική μας προσέγγιση να βασίζεται πάντα σε τεκμηριωμένες επιστημονικές θέσεις όπως αυτές εκφράζονται μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines).

Καλέστε για Ενημέρωση ή Ραντεβού: 6934 656 001

Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή. Video παρουσίαση της τεχνικής μας.