Υπεύθυνος Μονάδας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

Μ. Καραβιτάκης MD, MSc, PhD, FEBU 

Τι ονομάζουμε λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί μια εξειδικευμένη χειρουργική τεχνική που πραγματοποιείται δια μέσου μικρών τομών με τη βοήθεια ειδικών οπτικών συστημάτων και ειδικά σχεδιασμένων χειρουργικών εργαλείων.

Με την λαπαροσκοπική τεχνική αποφεύγονται οι μεγάλες τομές της κλασσικής ανοιχτής  χειρουργικής ενώ οι δυνατότητες που προσφέρει η μεγεθυμένη και 3σδιάτατη όραση των οπτικών συστημάτων επιτρέπει την με μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια τέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων οδηγώντας τελικά σε μια επέμβαση που χαρακτηρίζεται από την :

 • Mειωμένη απώλεια αίματος
 • Μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επαναφορά στις φυσιολογικές δραστηριότητες
 • Δυνατότητα για καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Στο κέντρο μας διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο λαπαροσκοπικό εξοπλισμό που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα εγκατεστημένο σε μια ειδικά διαμορφωμένη για την τέλεση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων χειρουργική αίθουσα με πολλαπλά 3σδιάστατα οπτικά συστήματα υπερηψηλής ανάλυσης, με δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής ζωντανής αναμετάδοσης αλλά και την πληθώρα επικουρικής τεχνολογίας για την τέλεση των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων με μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον τελευταίας τεχνολογίας ενδοσκοπικό λαπαροσκοπικό υπερηχοτομογράφο για την καλύτερη εντόπιση και οριοθέτηση των νεφρικών καρκίνων σε περιπτώσεις επεμβάσεων καρκίνου του νεφρού με διατήρηση του οργάνου.

Οι λαπαροσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία.Πραγματοποιούμε σχεδόν καθημερινά κατά μέσο όρο 2 με 3  λαπαροσκοπικές ογκολογικές επεμβάσεις  (όπως λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή κτλ) καθώς και εξαιρετικής πολυπλοκότητας λαπαροσκοπικών επεμβάσεων όπως λαπαροσκοπική κυστεκτομή με πλήρη ενδοσωματική εκτροπή ούρων, λαπαροσκοπική αποκατάσταση συριγγίων, σύγκλεισης αυχένα, στενωμάτων ουρητήρα με δημιουργία κρημνών, λαπαροσκοπική εκτομή μαζών οπισθοπεριτοναικού χώρου και οπισθοπεριτοναικής ίνωση κτλ, γεγονός που μας καθιστά ως μια από τις πιο έμπειρες και ολοκληρωμένες ομάδες λαπαροσκοπικής ουρολογικής χειρουργικής  στην Ελλάδα και το κέντρο μας σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση ουρολογικών παθήσεων με την τεχνική της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η διεθνής επιστημονική κοινότητα θεωρεί ένα κέντρο ως υψηλού χειρουργικού όγκου για λαπαροσκοπικές ή ρομποτικά υποβοηθούμενες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις (high volume center) ένα κέντρο στο οποίο πραγματοποιούνται περίπου 15 επεμβάσεις μηνιαίως (η ομάδα μας πραγματοποιεί 30-40 μηνιαίως).

Γιατί χρησιμοποιούμε την αμιγώς λαπαροσκοπική και όχι την ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική μέθοδο;

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με 2 τρόπους:

Α) την κλασσική λαπαροσκοπική μέθοδο

Β) την ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική μέθοδο

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είτε με την αμιγώς λαπαροσκοπική είτε με την ρομποτικά υποβοηθούμενη ακολουθούν τις ίδιες αρχές και  τα ίδια χειρουργικά βήματα βήματα χωρίς καμία διαφορά. Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε την αμιγώς λαπαροσκοπική και όχι την ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική τεχνική. Έχοντας οι περισσότεροι από εμάς μετεκπαιδευτεί τόσο στην λαπαροσκοπική όσο και στην ρομποτική χειρουργική, έχουμε επιλέξει να μην χρησιμοποιούμε την ρομποτική πλατφόρμα υποβοήθησης διότι όπως ακριβώς αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των διεθνών μελετών, με την αμιγώς λαπαροσκοπική τεχνική

 • Επιτυγχάνουμε τα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων κέντρων παγκοσμίως με βάση των δημοσιευμένων τους αποτελεσμάτων
 • Μειώνουμε την διάρκεια γενικής αναισθησίας του ασθενούς
 • Μειώνουμε τον χρόνο παραμονής και της κλίσης στην θέση Τrendelemburg του ασθενούς -δηλαδή με το κεφάλι κάτω- μειώνοντας τις επιπτώσεις της αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης και της αναπνευστικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζει ο ασθενής
 • διατηρούμε το αίσθημα της αφής, γνωστή ως απτική ανάδραση που το θεωρούμε σημαντικό για τον χειρισμό ευαίσθητων ανατομικών δομών (πχ αγγειονευρώδη δεμάτια-νεύρα της στύσης) και την εντόπιση πιθανών όγκων κατά την διάρκεια των επεμβάσεων
 • βρισκόμαστε δίπλα στον ασθενή έχοντας άμεση και ταχύτατη πρόσβαση σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσων συνθηκών
 • δουλεύουμε ως ομάδα, κατά την οποία όλοι οι χειρουργοί έχουν πρόσβαση στην ίδια χειρουργική εικόνα
 • Μειώνουμε σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό το κόστος της επέμβασης καθιστώντας το κέντρο μας και τις υπηρεσίες μας προσβάσιμες στους περισσότερους ασθενείς